Vattenlösliga kostfibrer och dess hälsoeffekter

Det är inte alls ovanligt att människor strävar efter en god hälsa. För den saken skull är det massor faktorer som spelar in. Dels fysik träning och motion, men givetvis har även kosten en betydelsefull roll. Men det förekommer en del myter om kosten. Stundtals råder det delade meningar om vad i kosten som har bättre alternativt sämre hälsoeffekter.

Vattenlösliga flytande kostfibrer har bäst effekt

Det finns en skillnad mellan fibrer som inte en överdriven grupp människor vet. Fibrer finns i två olika varianter som skiljer sig på så sätt att de ger varierande hälsoeffekter. De olösliga fibrerna är i själva verket överskattade medan de vattenlösliga kostfibrerna står för de främsta positiva hälsoeffekterna.

Fibrer är faktiskt en sorts kolhydrater, och kolhydrater som förekommer i vegetabiliska livsmedel såsom till exempel baljväxter, grönsaker, frukt samt diverse sädesslag. Det är inte allt för ofta som produkterna med en rejäl halt fibrer verkligen består av just vattenlösliga kostfibrer. Oftast innehåller produkter med rejäl fiberhalt istället olösliga fibrer som vetekli och cellulosa som dessvärre inte har liknande goda hälsoeffekter som vattenlösliga fibrer ger.

Ett typiskt missförstånd är att produkter som innehåller mycket fibrer därav skulle vara hälsosamma. Vanligtvis kan man säga att fibrer är önskvärt åt magsmältningen, och det gäller både olösliga kostfibrer samt vattenlösliga kostfibrer. Båda varianterna av kostfibrer fungerar som utfyllnad samt gör så att tarminnehållet får bra konsistens.

Bägge sorterna av fibrer äger förmågan att de passerar tarmkanalen utan att kroppen tar upp varken näring eller energi från dem. Men fibrernas passering är likväl önskvärt med tanke på att matsmältningen då fungerar bättre. Tarmarna måste jobba mer och hålls i trim på ett önskvärt vis.

Har man bekymmer med magen får man dock tänka sig för, och de olösliga fibrerna måste undvikas i högre grad då magen kan erfara dem som väldigt krävande. Mot bakgrund av det så måste en fiberrik kost inte nödvändigvis vara någonting bra. Såtillvida man inte tänker på att äta sådan kost som istället innehåller stora mängder vattenlösliga fibrer.

För att få i sig mycket vattenlösliga kostfibrer är det viktigt att inta rejält med grönsaker och frukt. Men somliga anser att det är smidigare att inta olika kosttillskott som numera finns tillgängligt på marknaden. Det många dock inte vet är att det blir betydligt dyrare att inhandla kosttillskott än att få i sig vattenlösliga kostfibrer på naturligt sätt. Att istället inhandla en påse psylliumfrön i vilken välsorterad livsmedelsbutik som helst funkar som ett utomordentligt substitut för kosttillskotten – och billigare dessutom.

Den främsta egenskapen hos de vattenlösliga fibrerna är att de är gelbildande. När vätska och de vattenlösliga fibrerna hamnar i förbindelse så får de vattenlösliga fibrerna effekten att de kapslar in de övriga ämnena i kroppen och förlänger matsmältning. Givetvis har kroppen då bättre förutsättningar att ta upp näring samt energi. Dessutom medför processen att blodsockret stiger i en måttlig takt.

Vattenlösliga kostfibrer motverkar diabetes då insulinkänsligheten blir bättre. Och blod- och kolesterolnivåerna sänks i blodet.

Vattenlösliga fibrer binder gallsalter som följer med fibrerna tillsammans med avföringen. För att levern ska ges möjlighet att skapa nya gallsalter tvingas den bryta ner kolesterol. En konsekvens av det blir att det negativa kolesterolet LDL reduceras. På sikt innebär det att risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar samt åderförkalkning minskar.

Övriga fördelar med vattenlösliga kostfibrer som många människor uppskattar är att de kan ge upphov till viktminskning och vara GI-sänkande ifall intaget är tillräckligt rejält.