Det kroppsegna ämnet glukosamin

För rörligheten av kroppens leder och brosk krävs produktion av glukosamin som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som underlättar smörjningen. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkning och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Hård träning och ökande ålder kan dock leda till att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. Följaktligen kan det vara idé att ta ett tillskott i form av glukosamin för att stävja nötning på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med lindrig utsträckning av knäartros kan erfara symtomlindring av behandling med glukosaminsulfat. Också personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullkomligt fria eller åtminstone upplevt minskade besvär vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Många undersökningar har visat att ytterligare inflöde av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat som ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten kan därtill medföra biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på konkret lindrande följd beträffande plåga, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks även produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stiga. I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli fullkomligt återställt.