Är el cigarett farligt eller är det en livräddare?

Många antar att e–ciggen är lika giftiga, om ej ändå värre, än standard tobakscigaretter. Men det är felaktigt. Det är inte rättvist att jämföra el-cigg med tjärcigaretter. Om el cigg är skadligt eller inte kan vi blott svara på om man utför korrekta jämförelser.

nikotinfritt

Naturligtvis finns det hälsorisker oxå med e–ciggen, speciellt om de saluförs utanför Sverige. Om du inte beställer el cigarett som saknar nikotin så ska man tänka på viktiga e–cigaretter fakta som att vi kan bli beroende och därmed aldrig komma från nyttjandet, vilket ej kan ses som så positivt.

El-juicen är det som skiljer e- cigg utan nikotin från dom med.

Det är således märkbar skillnad på e cigarett som saknar nikotin och den som har nikotinet. Du slipper beroendet med el-cigg utan nikotin och de är dom som du kan anskaffa i Sverige. Ni kommer att handskas med elektronik som man håller nära ansiktet.

Om man köper e cigg från andra länder och ej noga undersöker märke och bakgrund så finns det fara för att du får en modell som kan vara problematisk. Det finns en risk att batterier exploderar på utländska produkter. E-cigaretter utan det beroendeframkallande nikotinet har ingen åldersgräns, men den skall likväl inte användas av barn.
Om ni vill slippa bliva beroende ska du röka e–cigg som saknar nikotin. Denna typ är bäst för den som inte röker. Nikotinet är alltid svårast för den som vill sluta röka. Det ska dock sägas att varianterna som saknar nikotin också kan brukas på ett smart sätt för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

Då är e cigarett farligt att börja med

Den som aldrig hava rökt kan fastna när man röker cigg med nikotin. Är du juvenil och aldrig rökt nikotin bör du vara medveten om att det är de e- cigarettER SOM ÄR FARLIGA. Det ett flertal icke vet är att det kan vara inledningen på ett beroende till standard cigaretter också.

Det farliga med vanliga cigaretter?

Om man tror att el e-cigaretter ÄR farligt utan att tänka på faran med standard cigg, antar vi felaktigt. Det är som att jämföra två skilda saker. Sett ur detta ljus så är e-cigg inte farliga och dom är bra mycket trevligare än att starta med än tobaksblossande. Allt fler unga röker el cigaretter som saknar nikotin.