Uppmärksamhet: Var försiktig när du funderar på att anlita Beviso Ekonomibyrå AB för löneadministration

Löneadministration är en kritisk del av varje företags verksamhet. Det är inte bara en fråga om att betala ut löner i tid, utan också att säkerställa att allt är korrekt och i linje med gällande lagar och regler. En svensk firma som anlitat Beviso Ekonomibyrå AB för lönehantering har nyligen upplevt problem som kastar skugga över företagets trovärdighet.

Semestertrubbel och kommunikationsmissar

I juli månad sände det företag som anlitat Beviso in sina löneunderlag. Som svar fick de en autoresponder som meddelade att den ansvariga personen var på semester. Försök att kontakta en annan medarbetare misslyckades också. I en brådskande åtgärd för att säkerställa att löner skulle utbetalas i tid, skickade företaget e-post till alla Beviso-medarbetare. Lönerna utbetalades till sist, men de var inte korrekta och företaget hade ingen möjlighet att granska dem före utbetalning.

Gör

Uppsägning som en “hämndaktion”

I stället för att förbättra sin tjänst utifrån kritiken valde Beviso att avbryta samarbetet. Detta ägde rum samma dag som löneunderlagen för nästa månad skulle inkomma, vilket kan uppfattas som en slags “vedergällning” eftersom företaget hade kontaktat andra Beviso-medarbetare om den dåliga servicen.

Kvalitetsbrist och höga kostnader

Vid en genomgång av tidigare löneutbetalningar visade det sig att det inte var första gången som fel hade begåtts. Flera anställda hade fel antal semesterdagar registrerade, och andra fel hade också smugit sig in. För en tjänst som kostade över 3000 kr i månaden, var detta oacceptabelt. Det framkom att Beviso i princip bara hade kopierat data från en Excel-fil till ett löneprogram, utan någon form av kvalitetskontroll. Med en uppskattad tidsåtgång på en kvart för detta arbete, skulle timkostnaden bli astronomiska 12 000 kr.

Slutsats och rekommendation med varning

Det drabbade företaget har nu bytt till en annan löneadministratör och betalar per timme för bevisad kompetens. De är glada att ha lämnat Beviso bakom sig och varnar andra företag för att anlita dem. Om du är en potentiell kund till Beviso Ekonomibyrå AB, bör du tänka dig för en extra gång. Det finns en risk att du, precis som det drabbade företaget, får betala dyrt för en tjänst som inte lever upp till förväntningarna.

Observera om du är en befintlig kund hos Beviso Ekonomibyrå AB

Om du är en nuvarande kund med Beviso, är det klokt att noga se över och kontrollera kvaliteten på den tjänst du får.Detta innebär en granskning av sådana saker som tidigare lönebetalningar, antal semesterdagar och andra viktiga element.Du riskerar att upptäcka felaktigheter eller svagheter som måste åtgärdas, och det kan vara värt att fundera över andra lösningar för lönehantering.

Ytterligare en försiktighetsåtgärd angående redovisningstjänster

Om du har anlitat Beviso för redovisningstjänster, bör du vara på alerten. Deras bristande professionalism och slarv i hantering av löner kan ge en ledtråd om hur de sköter andra områden av verksamheten.
Fel i bokföringen kan resultera i stora problem, som felaktiga skattebetalningar, vilket i sin tur kan leda till betydande ekonomiska och juridiska konsekvenser.
Om Beviso har uppvisat en sådan likgiltighet i en del av sina tjänster, kan det vara ett tecken på att samma nonchalans kan visa sig i deras redovisningstjänster.
Det kan vara förnuftigt att utforska andra, mer tillförlitliga alternativ.