Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av hög kavlitet

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller inte bara innehåll. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter är viktigt för att hålla ihop tabletten. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

tabletter

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är en naturlig form av polymer som finns i plantornas fibrer. Den löses inte upp i vare sig kallt eller varmt vatten. Det kan tillskrivas den intramolekylära strukturen. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Då får man mikrokristallinsk cellulosa som är en form av cellulosa.

Om man vill göra tabletter med press så är mikrokristallinsk cellulosa särskilt effektiv. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Du vet väl att cellulosa är både bindande och diskintegrerande agent? Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. De får till exempel inte utsättas för fukt. Hos allt-fraktfritt.se hittar du bra pris på mikrokristallinisk cellulosa.Produkterna levereras i en säker plastburk. Tabletterna kan förstöras om de blir fuktiga. Med ett bra klibbmedel så är du skyddad.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

Tabletterna måste vara fräscha för patientens skull. Det måste vara enkelt för alla att få fram medicinen. Idag så finns det smarta förpackningar som är lätt att öppna men som också skyddar medicinen.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Det kan göras på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då måste den vara tät.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Det gäller i alla hänseenden. Tabletter blir ibland smuliga. Men normal hantering ska inte vara något problem. Mindre tillverkare utför ofta tester av sina tabletter. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Tabletter som läggs i förpackningar för en veckas bruk

Vissa tabletter är mer tåliga. tablett tillverkningen
Om patienter har veckomedicinering kan de inte tas från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

Den typ av tabletter som kommer att hanteras vid flera tillfällen mår bra av att vara gjorda med mikrokristallinsk cellulosa eftersom detta håller ihop tabletten och ger ett gott skydd. Tabletten förstörs inte och håller formen.