Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter i samma tablettmaskin

En maskin kan i vissa fall vara lämplig till flera olika projekt. Om man ska göra tabletter så måste man tänka i andra banor.

Det är inte bra om tabletter från olika serier skulle blandas ihop. Om du ska använda en tablettmaskin måste du hålla styr på ingredienserna.

Tänk på detta när du ska tillverka tabletter

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Fattas något material? Det är viktigt att din tablettmaskin är ren från förra produktionen. Ytor ska vara fria från medel och damm från tidigare produktion.

Ta en ingrediens åt gången. Om du jobbar metodiskt och koncentrerat så kommer du att lyckas. Producera inte mer än vad du behöver. Det är för att utesluta att du blandar ihop tabletterna.

Det är viktigt att tvätta alla maskiner. Håll dig till riktlinjerna för GMP, god tillverkningssed. Det hindar att misstag uppstår. Du kan journalföra det också.

Det behöver du

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Men man får inte glömma bort att människor som ser över processen också är en form av verktyg. Kläderna måste vara särskilt anpassade för det arbete som du ska utföra.

Använd gärna linne. Alla som jobbar vid tablettmaskinEN måste använda korrekt klädsel. Kroppsdelar bör täckas av arbetskläderna. Om du tvättar händerna ofta är det bra. Då landar inga virus i medicinen.

Efteråt kan man tvätta kläderna. Vid nästa produktion kan man byta kläder. När det inte går att tvätta. Vissa tvättmedel är farliga att använda då de stannar kvar på kläderna.

Du måste också skydda din övriga personal. Du måste kunna manövrera fingrarna på ett bra sätt. De skyddar både den som tillverkar tabletterna och själva tabletten.

Ha också rätt skor på dig. tablettpress
Inte bara för att den som ska stå och tillverka tabletterna i en tablettmaskin behöver ett gott stöd. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger kan vara känsliga

dragering

Vissa mediciner kan vara extra känsliga. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då måste du ha skydd.