MSM- ett hälsobefrämjande kosttillskott

MSM står för Metylsulfonylmetan och är ett svavelbaserat näringsämne som har blivit ett allt vanligare kosttillskott. Men det är inte evigt MSM har använts för att behandla människor. MSM kosttillskottets fördelar upptäcktes till en början på djur. Man märkte att MSM framförallt lindrade mångahanda led – och muskelproblem hos djuren. Det har dessutom visat sig vara utmärkt för pälsen hos djur, och särskilt för husdjur såsom hund och katt.

Ännu en omständighet som visar på MSMs positiva egenskaper är att hästar är bra på att läka själva. Det beror på att de hästar som grönbetar får i sig ungefär 1 gram MSM om dagen genom sin föda.

Tack vare samtliga dessa positiva effekter MSM har haft hos djur så har tillskottet även börjat användas åt att behandla människor med vissa åkommor. MSM, som är ofarligt, saknar lukt och är biologiskt tillgängligt för människor. I enlighet med vetenskapliga rapporter brukar det inte krävas längre användning av MSM innan de hälsofrämjande effekterna uppstår och råder bot på åkommor hos människor.

Eftersom svavel är ett enormt relevant ämne för människan så är MSM ett väldigt viktigt näringsämne och dessutom ett av de vanligaste mineralerna i kroppen.

Metylsulfonylmetan  MSM kosttillskott som MSM pulver

Mikroorganismer i kroppen bildar svavel och som därtill konverterar oorganiskt svavel till svavel i gasform. På så vis är svavel biologiskt tillgängligt med tanke på att det finns och sprids från atmosfären. När regnet träffar jorden så absorberar växter svavel och sätter det i omlopp. Djuren får i sig rejäla koncentrationer av svavel genom att inta växterna, vilket i sin tur slutligen når människors näringssystem. Det finns även möjlighet för människor att med detsamma få i sig svavlet genom att inta exempelvis rädisor lök, vitlök och senap. Den kraftiga smaken hos dessa grönsaker vittnar om en riklig svavelhalt.

Svavel har faktiskt egenskaper som är nyttig för huden och har för den skull kommit att betecknas som ett skönhetsmineral. För att huden ska må bra blandas MSM med vatten för att därpå sprayas på huden. Vissa föredrar också att blanda i MSM i allehanda hudkrämer och salvor med tanke på att det kan underlätta att lindra svullnader och värk effektivare.

Men det finns andra användningsområden för MSM som inte har med huden att göra. Det har visat sig att MSM är avsevärt effektivt mot muskelsmärtor, ledbesvär, lungproblem, varierande typer av inflammationer och astma. De smärtsignaler som kan finnas längs med nervbanorna kan hämmas av MSM. Det medför att MSM överlag är oerhört effektivt för smärtlindring. Därjämte har MSM en helt fenomenal förmåga att avgifta kroppen på cellulär nivå.